Aan het laden, even geduld.

Reglement poëziewedstrijd 2023

De poëziewedstrijd staat open voor iedereen, wij maken geen onderscheid op basis van geslacht, afkomst, leeftijd of seksuele geaardheid.

Je gaat naar school of woont in Moerbeke-Waas.

Het thema voor het gedicht: Vriendschap.

Er zijn bijkomende opdrachten binnen 3 categorieën: 3de-6de leerjaar; 1ste en 2de middelbaar; 3de en 4de middelbaar.

De gedichten worden in het Nederlands ingediend.

Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm.

Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jury van Cirque Totale en burgemeester Robby De Caluwé.

Over de beslissingen van de jury en de uitslag is onder geen enkele vorm discussie mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.

De gedichten kunnen zowel per klas als individueel per mail ingediend worden naar info@cirquetotale.be.

De inzendingen bestaan uit:

• De getypte gedichten

• Namen van de deelnemers, de geboortedata en leerjaren, e-mailadressen en de naam van de school

De gedichten worden ingediend tegen 8 januari 2023.

Aan deze wedstrijd is een eerste, tweede en derde prijs verbonden.

Elke deelnemer ontvangt een bewijs van deelname en een kleine verrassing. Er wordt niets per post opgestuurd naar de deelnemers.

De deelnemers behouden hun auteursrechten, maar Cirque Totale en Moerbeke-Waas hebben het recht om de gedichten te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk toestemming of vergoeding kan worden gevraagd.

Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag hebben, worden geweerd.

Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.